Hjem

Virksomheder i vækst

Den sikre forløsning af vækstpotentialerne forudsætter en skalerbar forretningsmodel i en virksomhedskultur, som både vil og kan skabe vækst

Vækstpotentialer skal forløses

Det er i udviklingen fra iværksætter til den professionelle virksomhed, at ”fårene skilles fra bukkene”. Her forbliver mange virksomheder med et uforløst potentiale, og nogle falder helt fra.

Parat til vækst

I Pluss bistår vi virksomheder med at blive vækstparate og vækstrealiserende. Det kræver, at vi sammen med vore kunder identificerer vækstens DNA – hvad er det, der kan få virksomheden til at vækste. Det kræver en forståelse af både det hårde – forretningsmodellen – og det bløde – virksomhedens mindset for vækst.

Forretningsmodeller til skalerbar vækst

Udviklingen af en stærk forretningsmodel for vækst i virksomheden begynder med at få den dybe indsigt i virksomhedens kunder og markeder, og hvordan denne indsigt kan omsættes til at skabe kontakt til kunder og markeder med et stærkt værditilbud.

Parallelt hermed skal virksomhedens kompetencer, processer og ressourcer – herunder samspillet med leverandører og andre partnere – stå helt tydelige.

Det summer sig sammen til en forståelse af virksomhedens økonomimodel – hvor penge kommer fra, hvor omkostninger går hen, og hvordan den samlede pengestrøm fungerer. Såvel kunde- og markedsindsigten som økonomimodellen skal kontinuerligt udvikles og forbedres for at skabe vækst, for kun med en aktuelt sammenhængende forretningsmodel har virksomheden redskabet til at skalere virksomhedens vækst.

Procesbistand til den eksekverbare forretningsstrategi

På små og mellemstore virksomheders præmisser har vi indsigten og erfaringerne i at bistå dem med strategi- og forretningsudvikling, så virksomheden:

  • Hurtig kommer i fart med den strategiske dagsorden
  • Får indsigt og overblik til at træffer beslutninger
  • Eksekverer strategien i en balanceret form

Vores rådgivnings- og procesbistand sker på en måde og i et tempo, som passer til den enkelte virksomheds dynamik og ambitioner.

Vækstkultur

Virksomhedens mindset for vækst handler i høj grad om ledernes, medarbejdernes og den samlede kulturs ambitioner – om den ser sig selv som skabende eller begrænsende. Er kulturen indadvendt, traditionsbunden med ”lavt til loftet” eller ”selvfed”, forbliver vækstpotentialet med sikkerhed uforløst. Er kulturen modsat talende, flygtig og flagrende med masser af idéer, men (for) lidt handlende, forbliver vækstpotentialet ikke alene uforløst, der er tilmed stor risiko for, at virksomheden kører ud over kanten.

Procesbistand til mindset for vækst

Sammen med ledelsen – og gerne større dele af organisationen – har vi indsigten i og erfaringerne til at skabe og facilitere de processer, der:

  • Klargør ledelsens særlige drivkraft for at skabe vækst og udvikling
  • Omsætter vækst- og udviklingsdrivkraften til handling og resultater
  • Skaber kunne og ville vækst-kultur i hele organisationen.