Hjem

Virksomhedskontakt

Det effektive samspil med virksomhederne er afgørende for at få den enkelte ledige i job og for et effektivt arbejdsmarked, hvor arbejdskraftens kompetencer matcher de efterspurgte kvalifikationer.

Metoder til at styrke virksomhedskontakten

Sammen med organisationen udvikler vi konkrete samarbejds- og kontaktmodeller, der umiddelbart kan tages i brug i den eksisterende organisation. Afhængig af det akutelle behov kan det være nye koncepter, professionalisering og vidensopbygning samt særligt tilrettelagt kompetenceudvikling i forhold til dialogen med og betjeningen af virksomhederne.

Vi tilbyder bl.a. udvikling af:

  • Samarbejds- og kontaktmodeller
  • Kompetencer til virksomhedsdialog og virksomhedsbetjening
  • Koncepter og metoder til professionalisering af organisationen og til vidensopbygning
  • Modeller til at styrke samarbejdsrelationen med mindre virksomheder
  • Modeller til at styrke samarbejdsrelationen med store virksomheder

Netværk, samarbejdsmodeller og partnerskaber

Der er gennem årene gjort forsøg med afgrænsede projekter om stærkere samarbejder, f.eks. med uddannelsessteder, A-kasser, faglige organisationer og erhvervsaktører for herigennem at sikre virksomhederne en mere effektiv adgang til arbejdskraft. Vi tilbyder at omsætte disse ”enkelttiltag” til effektive samarbejdsmodeller, som bliver indarbejdet i daglig praksis.