Hjem

Virksomhedskontakt

Det effektive samspil med virksomhederne er afgørende for at få den enkelte ledige i job og for et effektivt arbejdsmarked, hvor arbejdskraftens kompetencer matcher de efterspurgte kvalifikationer.

Metoder til at styrke virksomhedskontakten

Sammen med organisationen udvikler vi konkrete samarbejds- og kontaktmodeller, der umiddelbart kan tages i brug i den eksisterende organisation. Afhængig af det akutelle behov kan det være nye koncepter, professionalisering og vidensopbygning samt særligt tilrettelagt kompetenceudvikling i forhold til dialogen med og betjeningen af virksomhederne.

Vi tilbyder bl.a. udvikling af:

  • Samarbejds- og kontaktmodeller
  • Kompetencer til virksomhedsdialog og virksomhedsbetjening
  • Koncepter og metoder til professionalisering af organisationen og til vidensopbygning
  • Modeller til at styrke samarbejdsrelationen med mindre virksomheder
  • Modeller til at styrke samarbejdsrelationen med store virksomheder

Netværk, samarbejdsmodeller og partnerskaber

Der er gennem årene gjort forsøg med afgrænsede projekter om stærkere samarbejder, f.eks. med uddannelsessteder, A-kasser, faglige organisationer og erhvervsaktører for herigennem at sikre virksomhederne en mere effektiv adgang til arbejdskraft. Vi tilbyder at omsætte disse ”enkelttiltag” til effektive samarbejdsmodeller, som bliver indarbejdet i daglig praksis.

Uddannelse giver virksomhedskonsulenter og a-kasse medarbejdere ny viden om arbejdsmarkedets udvikling

I november og december 2015 har 240 virksomhedskonsulenter fra Jobcenter Aarhus, Syddjurs og Norddjurs samt LO a-kasser i Østjylland gennemført den særligt tilrettelagte uddannelse ”Viden om arbejd

Se mere

Det gode match mellem ledige og jobåbninger i København

Københavns Kommune ønsker at være bedst blandt sammenlignelige kommuner på bl.a. graden af samarbejde med byens virksomheder.

Se mere

Strategi, medarbejderinvolvering og redskaber til et stærkt samarbejde med virksomhederne i Aalborg

Beskæftigelsesreformen og integrationsreformen sætter fokus på fastholdelse, opkvalificering og rekruttering.

Se mere

Partnerskab med virksomhederne i alle led fra konsulent til topledelse

I oktober 2013 vedtog Aarhus Byråd visionen: ”Danmarks stærkeste partnerskaber”, der blev udmøntet i strategien ”Partnerskaber med virksomhederne om vækst, job og socialt ansv

Se mere

Medarbejder- og lederproces udvikler servicekulturen i Solrød Kommune

Solrød Kommune ønsker at understøtte lokale virksomheders vækst og udvikling og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i kommunen. Det handler bl.a.

Se mere

Ny vej for unge uden job og uddannelse

30.000 – knap hver tolvte 15-30-årige i Region Hovedstaden mangler – eller er ikke i gang med at få – en kompetencegivende uddannelse eller i job.

Se mere

BestyrelsesBarometer

Model for sektorkortlægning af bestyrelser udviklet og testet i ungdomsuddannelserne

Se mere

Preventing dropout i ungdomsuddannelserne

Lærere, vejledere og ledelser på tolv ungdomsuddannelses- og vejledningsinstitutioner på begge sider af Øresund har de seneste tre år arbejdet systematisk med at udvikle nye metoder til fastholdels

Se mere