Projekbeskrivelse

Hold på de unge talenter ved at sætte dem fri i fællesskab

Skab et meningsfuldt fællesskab på arbejdspladsen, som unge har lyst til at være en del af nu og vende tilbage til i fremtiden, ved at tage ved lære af de erfaringer vi har gjort os under COVID-19-nedlukningen

De fleste organisationer må leve med, at der årligt skal afsættes væsentlig tid og økonomi til rekruttering. Når vi ser ind i fremtiden, kunne noget tyde på, at hastigheden i svingdøren vil stige, når yngre generationer kommer ind på arbejdsmarkedet. Fx tilkendegiver 1/3 af de unge i Deloittes Millenial Survey 2020, at de forventer at forlade deres nuværende job om mindre end to år. Det vil blive et problem for mange organisationer. Typisk i frontlinjen, hvor udførelsen af organisationers kerneopgave presses og udgifterne til rekruttering øges.

Unges jobskifter skal formentlig betragtes som et vilkår. De vil ske. Og noget handler nok om, at arbejdsmarkedet ændrer sig strukturelt. Men vi mener også, at vi allerede i dag ser for mange ’unødige jobskifter’ blandt unge. Unødige, fordi de kunne være undgået, hvis fællesskabet og ikke mindst de ledere, der ansætter, var bedre i stand til at tage bestik af det, der driver unge på arbejdsmarkedet.

Vil du som leder undgå de unødige skift, har vi et kernebudskab til dig: Hold på de unge talenter ved at skabe et meningsfuldt fællesskab på jeres arbejdsplads.

Skab rammerne om et meningsfuldt fællesskab på arbejdspladsen, unge har lyst til at være en del af

Det er vores erfaring, at unge søger meningsfulde fællesskaber, hvor de anerkendes, kan træde i karakter og sætte et aftryk. De efterspørger en større mening, et personligt handlerum og muligheden for at være unik. Og de kalder også på klare forventninger, tydelig og løbende feedback samt opbakning. Vil du honorere det som leder, er det din opgave at:

  • Være skarp på det formål, jeres arbejde har. Det handler ikke om at opsætte urealistiske mål, som I aldrig når. Men om en tydelighed i, hvorfor I gør, som I gør. Og om at gøre det synligt, når og hvordan I sætter et aftryk som team.
  • Have modet til at lade unge medarbejdere kaste sig ud på dybt vand. Og være mærkbart omsorgsfuld, når du griber dem i de situationer, hvor de fejler. Du behøver ikke hylde fejlene. Men du skal fokusere på, hvad de unge lærer, når de uundgåeligt begår fejl. Og så hjælpe dem med at rette op.
  • Investere tid og penge i, at der kan opstå stærke relationer i dit team. Det behøver ikke handle om endnu flere faciliterede teamdage med post-its og flipovers. Måske vil det give bedre mening at investere i, at teamet går ud og oplever noget uformelt sammen – det kunne være en teammiddag på en kedelig tirsdag.
  • Involvere det samlede team – erfarne og uerfarne – når et problem skal forstås og løses. Sæt hjørneflagene op. Slå tonen an. Tilbyd fleksibilitet i arbejdsformen. Slip tøjlerne lidt. Og lad teamet spille sammen. Lad teamet få idéer, give hinanden feedback, afstemme forventninger og sætte handling bag ordene.

Og hvordan adskiller det sig så fra den ledelse, som alle andre medarbejdere efterspørger? I virkeligheden ret lidt. Men måske de yngre generationer minder os om og understreger noget, vi andre havde afskrevet eller var begyndt at tage for givet?

Hvis vi tog det for givet, har COVID-19-nedlukningen fx vist os, at arbejde ikke kun er noget, der finder sted på et kontor fra 9-17. Og havde vi glemt det, har den mindet os om, at de fleste har brug for at mærke stærke relationer. De er ikke en selvfølge. De opstår, fordi vi gør noget sammen. Grib den erfaring. Start dér. Og brug den som et afsæt for at skabe grundlaget for et meningsfuldt fællesskab på arbejdspladsen, som unge har lyst til at være en del af nu og vende tilbage til i fremtiden.

Vil du vide mere

Nikolai Weissert

Partner

+45 56 65 44 45

    Andre læser …

    Se flere indlæg