Kristine Als Velling

Chefkonsulent
cand.scient.pol.

Tlf.: 2242 8297
Mail: kav@pluss.dk

Kristine har en bred pallette af kompetencer inden for evaluering, læring og projektledelse. Hun er særlig optaget af de udviklingsorienterede og formative evalueringer, hvor evalueringen bruges til at forbedre den indsats eller det projekt, der evalueres. Derudover er Kristine motiveret af at facilitere læreprocesser og understøtte succesfuld implementering af forandringer. Hun ser stor værdi i at bidrage som Kritisk Ven i projekter og i at opbygge kapabiliteter inden for de organisationer, hun er i berøring med, så de går styrkede ud af samarbejdet.

Baggrund

Før Kristine kom til Pluss har hun været konsulent i mere end ti år hos Danmarks Evalueringsinstitut, Københavns Professionshøjskole og Implement. Her har hun arbejdet med forskellige typer af evalueringer og forandringsprojekter. Hun har opbygget en solid værktøjskasse og en bred erfaringsbase, som hun trækker på i sit arbejde med Pluss’ kunder. Kristine er en erfaren projektleder, og hun omsætter blandt andet denne erfaring, når hun underviser i projektledelse og er sparringspartner for projektledere. Derudover har Kristine fra forskellige vinkler arbejdet med kompetenceudvikling, læring og facilitering, og hun har indsigt i de vigtigste aspekter på både organisatorisk, gruppe og individuelt niveau. Kristine har specialiseret sig inden for områderne børn, unge, uddannelse og læring.

Kompetencer

  • Kvalitativ og kvantitativ metode
  • Evalueringsteori og – modeller
  • Organisationsudvikling og forandringsledelse
  • Kompetenceudvikling, undervisning og læring
  • Facilitering og procesledelse
  • Projektledelse, projektmodeller og agile projektmetoder

Bonus

Kristine holder meget af fantasylitteratur og har netop læst hele Game of Thrones serien. Hun har for år tilbage været på kursus i at lave rollespilsvåben i latex, men hun har aldrig selv haft modet til at deltage i et rigtigt live-rollespil.

Medarbejdere

Ane Iversen
Ane IversenPartner
+ 45 6126 5254
Bente Strøier
Bente StrøierChefkonsulent
+45 2070 6718
Christine Nabe-Nielsen
Christine Nabe-NielsenJuniorkonsulent
+45 20473373
Dorthe Jacobsen
Dorthe JacobsenChefkok
+ 45 7026 5126
Frederik Milling Petersen
Frederik Milling PetersenChefkonsulent
+ 45 2888 0492
Jesper Royberg
Jesper RoybergKonsulent
+45 6072 7250
Jørgen Ulrik Jensen
Jørgen Ulrik JensenPartner
+ 45 4059 2355
Karsten Vind
Karsten VindPartner
+45 4042 2006
Katrine Hansen
Katrine HansenJuniorkonsulent
+45 2618 7613
Kirstine Christensen
Kirstine ChristensenKonsulent
+ 45 6160 3530
Kristine Als Velling
Kristine Als VellingChefkonsulent
+ 45 2242 8297
Maja Bisgaard
Maja BisgaardKonsulent
+ 45 5125 9071
Maria Cathrine Christiansen
Maria Cathrine ChristiansenChefkonsulent
+45 2894 9065
Marie Skougaard
Marie SkougaardJuniorkonsulent
+45 51215753
Martin Welzel
Martin WelzelChefkonsulent
+ 45 2374 0011
Mette Christensen
Mette ChristensenChefkonsulent
+45 2074 6236
Mie Niklassen
Mie NiklassenKoordinator
+ 45 2064 0586
Mikkel Frost
Mikkel FrostJuniorkonsulent
+ 45 2986 9888
Nana Kronberg Jensen
Nana Kronberg JensenJuniorkonsulent
+ 45 22240245
Niels Lykke Jensen
Niels Lykke JensenOrlov - Chefkonsulent
+45 2249 6274
Nicolai Kofoed Løwenstein
Nicolai Kofoed LøwensteinJuniorkonsulent
+45 4034 0703
Nikolai Weissert
Nikolai WeissertPartner
+ 45 2286 3389
Nikolaj Higham Schlüter
Nikolaj Higham SchlüterKonsulent
+45 4110 0498
Ole Bisleth
Ole BislethChefkonsulent
+ 45 5152 7192
Stefan Brendstrup
Stefan BrendstrupPartner
+45 2283 2024
Stine Møller Jespersen
Stine Møller JespersenKonsulent
+ 45 2871 8920
Tonny Johansen
Tonny JohansenManaging partner
+ 45 2911 7004