Kristine Als Velling

Manager
cand.scient.pol.

Tlf.: 2242 8297
Mail: kav@pluss.dk

Kristine har en bred pallette af kompetencer inden for evaluering, læring og projektledelse. Hun er særlig optaget af de udviklingsorienterede og formative evalueringer, hvor evalueringen bruges til at forbedre den indsats eller det projekt, der evalueres. Derudover er Kristine motiveret af at facilitere læreprocesser og understøtte succesfuld implementering af forandringer. Hun ser stor værdi i at bidrage som Kritisk Ven i projekter og i at opbygge kapabiliteter inden for de organisationer, hun er i berøring med, så de går styrkede ud af samarbejdet.

Baggrund

Før Kristine kom til Pluss har hun været konsulent i mere end ti år hos Danmarks Evalueringsinstitut, Københavns Professionshøjskole og Implement. Her har hun arbejdet med forskellige typer af evalueringer og forandringsprojekter. Hun har opbygget en solid værktøjskasse og en bred erfaringsbase, som hun trækker på i sit arbejde med Pluss’ kunder. Kristine er en erfaren projektleder, og hun omsætter blandt andet denne erfaring, når hun underviser i projektledelse og er sparringspartner for projektledere. Derudover har Kristine fra forskellige vinkler arbejdet med kompetenceudvikling, læring og facilitering, og hun har indsigt i de vigtigste aspekter på både organisatorisk, gruppe og individuelt niveau. Kristine har specialiseret sig inden for områderne børn, unge, uddannelse og læring.

Kompetencer

  • Kvalitativ og kvantitativ metode
  • Evalueringsteori og – modeller
  • Organisationsudvikling og forandringsledelse
  • Kompetenceudvikling, undervisning og læring
  • Facilitering og procesledelse
  • Projektledelse, projektmodeller og agile projektmetoder

Bonus

Kristine holder meget af fantasylitteratur og har netop læst hele Game of Thrones serien. Hun har for år tilbage været på kursus i at lave rollespilsvåben i latex, men hun har aldrig selv haft modet til at deltage i et rigtigt live-rollespil.

Medarbejdere

Astrid Bjerre
Astrid BjerreKonsulent
+45 5385 3976
Ane Iversen
Ane IversenPartner
+45 6126 5254
Charlotte Hedevang Nielsen
Charlotte Hedevang NielsenKonsulent
+45 2892 3985
Flemming Ellingsen
Flemming EllingsenChefkonsulent
+45 6154 3553
Frederik Milling Petersen
Frederik Milling PetersenChefkonsulent
+45 2888 0492
Jørgen Ulrik Jensen
Jørgen Ulrik JensenPartner
+45 4059 2355
Karsten Vind
Karsten VindPartner
+45 4042 2006
Kristine Als Velling
Kristine Als VellingChefkonsulent
+45 2242 8297
Lasse Gotfredsen Nielsen
Lasse Gotfredsen NielsenJuniorkonsulent
+45 5118 5470
Laura Lavendal Bondesen
Laura Lavendal BondesenJuniorkonsulent
+45 3058 8256
Laura Slot Hammer
Laura Slot HammerJuniorkonsulent
+45 4222 7798
Lena T. Høyrem Gabrielsen
Lena T. Høyrem GabrielsenJuniorkonsulent
+45 4283 3325
Line Gundersen
Line GundersenKonsulent
+45 2627 7111
Maria Cathrine Christiansen
Maria Cathrine ChristiansenChefkonsulent
+45 2894 9065
Marie Bjertrup Laursen
Marie Bjertrup LaursenKonsulent
+45 5188 7375
Martin Welzel
Martin WelzelChefkonsulent
+45 2374 0011
Mathias Wittenkamp Mortensen
Mathias Wittenkamp MortensenJuniorkonsulent
+45 2796 3436
Mette Christensen
Mette ChristensenChefkonsulent
+45 2074 6236
Mette Sejersen
Mette SejersenKonsulent
+45 2061 4936
Mie Niklassen
Mie NiklassenKoordinator
+45 2064 0586
Mikkel Frost
Mikkel FrostKonsulent
+45 2986 9888
Naja Kausgaard Jensen
Naja Kausgaard JensenJuniorkonsulent
+45 4226 4465
Nicolai Kofoed Løwenstein
Nicolai Kofoed LøwensteinKonsulent
+45 3147 3424
Nikolai Weissert
Nikolai WeissertPartner
+45 2286 3389
Ole Bisleth
Ole BislethChefkonsulent
+45 5152 7192
Sille Nyhus
Sille NyhusJuniorkonsulent
+45 2334 1290
Sine Riis
Sine RiisKonsulent
+45 5125 2629
Sine Munksø
Sine MunksøJuniorkonsulent
Stefan Brendstrup
Stefan BrendstrupManaging partner
+45 2283 2024
Tonny Johansen
Tonny JohansenPartner
+45 2911 7004