Project Description

REFLEXion – lederudvikling for skoleledelser

REFLEXion er et anderledes lederudviklingsprogram. Det handler om udvikling af ledere, dialog om det, der er vigtigt for organisationen, og om kunsten at tænke højt.

Den offentlige sektor er under pres, og meget af den tid, der bruges i dagligdagen, anvendes til at løse driften. Sjældent er der tilstrækkelig tid til at løfte blikket og få talt med sin ledergruppe om det, der er vigtigt.

Mange skoleledere er samtidig presset på tid og fravælger derfor ofte deres egen udvikling. Andre har afsluttet en diplom- eller master-uddannelse og har nu lyst til at hente inspiration til deres ledelsesarbejde på en anden måde.

Derfor har vi i Pluss udviklet et anderledes lederudviklingsprogram, som på samme tid sikrer udvikling af ledere og dialog om det, der er vigtigt for organisationen. Det kalder vi for REFLEXion:

 • Et forum, hvor tanker og ideer om praksis opstår og omsættes til strategier
 • En indføring i systemisk teori gennem praksis
 • En rum for læring, hvor metoder og indhold kan tages med hjem og anvendes direkte i hverdagen.

Temaer:

 • At distancere sig fra organisationen og se på den udefra
 • At tage skridtene mod jeres strategiske sondringer
 • Strategiimplementering med dialogen som et vigtigt ledelsesredskab
Download og print til dine kollegaer

REFLEXion: Et anderledes lederudviklingsprogram

REFLEXion er et anderledes lederudviklingsprogram, hvor den enkelte leder, den lokale ledergruppe og hele den samlede skoleledergruppe sammen med chefen i kommunen er på lederudvikling på samme tid, mens der foregår organisatoriske samtaler, som bidrager til vigtige strategiske dialoger og strategiske valg.

Når man deltager i REFLEXion, er der ingen forberedelse før eller efter samlingerne. ”Lektierne” i perioden, fra vi skilles, til vi mødes igen, bestemmes alene af den enkelte, den lokale ledergruppe eller den samlede lederkreds.

For os er det dog et succeskriterium, hvis deltagerne ikke kan lade være med at anvende den viden og de metoder, de har erhvervet sammen med os og forløbenes andre deltagere. Vi kan altid henvise til relevant litteratur, hvis det ønskes.

Bygger på solid erfaring

Der er grundige tanker bag konceptet REFLEXion. Gennem mødet med mere end 500 ledere på alle niveauer i offentligt og privat regi, har vi udvalgt de metoder, som gav dem mest mening, når de skulle udvikle deres organisationer.

Nu har vi designet programmet specifikt til skoleledelser på en måde, som gør det meget prisvenligt, uden at det går ud over niveauet. Det kan vi gøre ved at designe forløbet for alle skoleledelser i kommunen på hold med op til 24 ledere ad gangen.

Gennem grundig facilitering og anvendelse af metoder hentet fra den systemiske teori forstyrres deltagerne, så der opstår nye mulighedsfelter i forhold til det, der bøvler i hverdagen.

Omfang og indhold

REFLEXion består af et forløb med to samlinger af en dags varighed og en samling over to dage, som tilsammen gennemføres over et halvt års tid.

På alle samlingerne vil der blive arbejdet med forskellige temaer på tre forskellige niveauer:

 • Praksisniveau: Hverdagsledelse i forhold til samlingens tema
 • Personligt niveau: Det personlige lederskab sat i forhold til temaet
 • Processuelt niveau: Forandringsledelse på baggrund af anvendte proceselementer

Temaerne på de tre samlinger er dynamiske og knyttes direkte sammen med den hverdags-praksis, lederne og/eller chefen for området bringer med ind i REFLEXion – vi designer altså programmet sammen indenfor temaernes afgrænsninger. Sådan bliver dagenes indhold knyttet sammen med hverdagens praksis.

Læs mere om indhold og pris her

En konsulent, som kender jeres verden

REFLEXion faciliteres af Flemming Ellingsen, chefkonsulent hos Pluss. Flemming har et solidt kendskab til skoleområdet gennem sit arbejde som lærer, skoleleder og skolechef. I en vekselvirkning med dette har han i perioder på samlet 11 år været ansat i konsulentbranchen, hvor han har løst opgaver inden for ledelses-, organisations- og strategiudvikling samt strategiimplementering i skandinaviske kommuner og internationale virksomheder.

Flemming har desuden coachet mere end 100 ledere på alle organisatoriske niveauer. Herudover har han varetaget rekrutteringsopgaver og undervist på Attractor/Rambølls projektleder- og coachuddannelse.

Vil du vide mere?

Flemming Ellingsen

Chefkonsulent

+45 6154 3553

  Andre læser …

  2021-11-15T13:32:25+01:00

  Covid-19 konsekvenser for SMV’er

  I maj, juni og august har vi spurgt SMV’erne, hvordan de oplever og forholder sig til Coronakrisen, herunder med fokus på medarbejderansættelser og eventuelle afskedigelser – særligt af akademikere.

  Load More Posts