Stine Møller Jespersen

Konsulent

Tlf.: 2871 8920
Mail: smj@pluss.dk

Stine er dette efterår praktikant i Pluss. Hun har en bachelor i Uddannelsesvidenskab, og er nu igang med sit sidste år på den overbyggende kandidat.

Stines faglige ekspertise ligger i hendes viden om og kompetencer til at organisere og styre processer inden for et uddannelsesvidenskabeligt spektrum, der dækker udvikling på alle niveauer fra person til samfund. Gennem sin uddannelse har Stine haft fokus på pædagogik, lærings- og socialiseringsprocesser, samt forvaltning og styring inden for den private og offentlige sektor, herunder de politiske processer. Særligt har hun fordybet sig i et spændingsfelt, der favner kritiske og analytiske tilgange til begreber og praksisser som uddannelse, didaktik, dannelse, læring, ledelse, organisering, kompetenceudvikling og forvaltning.

Kompetencer

  • Kan bidrage til analyser, tilrettelæggelse og gennemførelse af kompetenceudvikling, organisatorisk læring, undervisning, uddannelse, evaluering og policy-udvikling.
  • Kan identificere sammenhænge mellem uddannelsessystemers kontekst, indhold, processer, politik og ideer.
  • Kan indgå i lærende og vidensintensive organisationers og institutioners arbejde med videnstilegnelse og videnshåndtering samt kunne analysere betingelser for kreative og innovative processer.
  • Kan danne overblik over problemfeltet i den internationale forskningslitteratur, samt analysere og reflektere kritisk over forskningsundersøgelser og kildemateriale.

Baggrundsviden

Stine kommer fra Holstebro, har læst fire år i Aarhus med et semester i Skotland og er nu flyttet til København. Hendes nysgerrighed på den pædagogiske praksis er blomstret ud af efterskoleverdenen, hvor fællesskabet tillægges en stor betydning i dannelses- og læringssynet. Stine har selv været efterskolelærer, og er meget optaget af de tilblivelsesprocesser og udviklingspotentialer, der opstår i tætte relationer og samskabelse.

Medarbejdere

Ane Iversen
Ane IversenPartner
+ 45 6126 5254
Bente Strøier
Bente StrøierChefkonsulent
+45 2070 6718
Christine Nabe-Nielsen
Christine Nabe-NielsenJuniorkonsulent
+45 20473373
Dorthe Jacobsen
Dorthe JacobsenChefkok
+ 45 7026 5126
Frederik Milling Petersen
Frederik Milling PetersenChefkonsulent
+ 45 2888 0492
Jesper Royberg
Jesper RoybergKonsulent
+45 6072 7250
Jørgen Ulrik Jensen
Jørgen Ulrik JensenPartner
+ 45 4059 2355
Karsten Vind
Karsten VindPartner
+45 4042 2006
Katrine Hansen
Katrine HansenJuniorkonsulent
+45 2618 7613
Kirstine Christensen
Kirstine ChristensenKonsulent
+ 45 6160 3530
Kristine Als Velling
Kristine Als VellingChefkonsulent
+ 45 2242 8297
Maja Bisgaard
Maja BisgaardKonsulent
+ 45 5125 9071
Maria Cathrine Christiansen
Maria Cathrine ChristiansenChefkonsulent
+45 2894 9065
Marie Skougaard
Marie SkougaardJuniorkonsulent
+45 51215753
Martin Welzel
Martin WelzelChefkonsulent
+ 45 2374 0011
Mette Christensen
Mette ChristensenChefkonsulent
+45 2074 6236
Mie Niklassen
Mie NiklassenKoordinator
+ 45 2064 0586
Mikkel Frost
Mikkel FrostJuniorkonsulent
+ 45 2986 9888
Nana Kronberg Jensen
Nana Kronberg JensenJuniorkonsulent
+ 45 22240245
Niels Lykke Jensen
Niels Lykke JensenOrlov - Chefkonsulent
+45 2249 6274
Nicolai Kofoed Løwenstein
Nicolai Kofoed LøwensteinJuniorkonsulent
+45 4034 0703
Nikolai Weissert
Nikolai WeissertPartner
+ 45 2286 3389
Nikolaj Higham Schlüter
Nikolaj Higham SchlüterKonsulent
+45 4110 0498
Ole Bisleth
Ole BislethChefkonsulent
+ 45 5152 7192
Stefan Brendstrup
Stefan BrendstrupPartner
+45 2283 2024
Stine Møller Jespersen
Stine Møller JespersenKonsulent
+ 45 2871 8920
Tonny Johansen
Tonny JohansenManaging partner
+ 45 2911 7004