Project Description

Hvordan sikrer vi drikkevand til fremtidens generationer?

Hvis vi skal beskytte drikkevandet, skal vi beskytte grundvandet – og de arealer, der er oven på grundvandet. Det handler om prioriteringer og dermed politik. Og det er ikke enkelt.

Tonny Johansen
Februar 2023

Den gængse fortælling har været, at vi i Danmark stikker et rør ned i grundvandet, pumper det op, ilter det og har en minimal efterbehandling med lidt filtrering. Og så drikker vi det. Vi har meget af det. Vi er ikke – som mange andre lande – afhængige af overfladevand.

Men tiderne ændrer sig. Aktuelt flyder medierne over med historier om især PFAS i vores drikkevand.

Hvis vi skal beskytte drikkevandet, skal vi beskytte grundvandet – og de arealer, der er oven på grundvandet. Vi ser måske ind i en ”kamp om arealerne”. For eksempel er det godt for drikkevandet at udtage landbrugsarealer. Det koster til gengæld for ejeren af arealerne. Det er også godt at beskytte andre arealer ved f.eks. at have restriktioner på byudvikling, så man beskytter grundvandsmagasiner der, hvor der er en kritisk ressource. Det går bare ud over byudviklingen. Og sådan kunne man blive ved.

Sagen er, at vi godt ved, hvor problemerne ligger. Vi ved bl.a., at vi ikke kan udelukke, at vi i fremtiden opdager nye miljøfremmede stoffer i de produkter, vi bruger i dag. Stoffer, som ikke bør sive ned i vores drikkevand. Men vi ved også, at vi kan mindske den risiko ved at beskytte arealerne over vores drikkevandskilder.

Det er bare svært at beskytte de arealer. Interesserne er forskellige, og reguleringen er ikke effektiv nok. Det har vi sammen med Oxford Research forfattet en lang og på nogle stræk ret kedelig rapport om for Miljøstyrelsen. Du kan finde den her:

Hent rapport

DJØF’ere har det med at skrive lange rapporter. Vi er ingen undtagelse. Men hvis vi skal sikre drikkevand til kommende generationer, er det ikke til at komme uden om alt det, vores rapport for Miljøstyrelsen handler om: Lovgivning, finansiering og samarbejdet mellem myndigheder og andre aktører.

Det handler om prioriteringer og dermed om politik. Det er den slags, vi arbejder med i Pluss.

Vil du vide mere?

Tonny Johansen

Partner

+45 29 11 70 04

    Andre læser …

    Load More Posts