Loading...

Vi udnytter evalueringers fremadrettede potentiale

Vi arbejder som kritiske venner – venner af intentionerne i de indsatser, vi evaluerer, men med et kritisk blik på evnen til at realisere dem.

Vi er med fra starten, hvor vi sammen med projektlederne gennemtænker muligheder for opfølgning på indsatser, så der hurtigt gives feedback og dermed mulighed for justeringer.

Vi tilpasser evalueringsdesignet til netop jeres indsats

Hvordan evalueringsdesignet skal se ud, afgør vi, når vi er fortrolige med indsatsen, kender organiseringen bag den og har afdækket ønsker og krav til evalueringen.

Herefter trækker vi på vores store erfaring og brede metodiske kendskab og udvikler sammen med projektledelsen et design, det matcher situationen. Afrapportering foregår løbende og i mange forskellige formater.

Vil du vide mere

Stefan Brendstrup

Partner

+45 22 83 20 24

    Viden og cases om evaluering

    Load More Posts