Project Description

Hold på fremtidens talenter ved at sætte dem fri i fællesskab

Skab et meningsfuldt fællesskab, som unge har lyst til at være en del af nu og vende tilbage til i fremtiden.

De fleste organisationer må leve med, at der årligt skal afsættes væsentlig tid og økonomi til rekruttering. Når vi ser ind i fremtiden, kunne noget tyde på, at hastigheden i svingdøren vil stige, når yngre generationer kommer ind på arbejdsmarkedet. For eksempel tilkendegiver ca. 1/3 af de unge i Deloittes Millenial Survey 2022, at de forventer at forlade deres nuværende job om mindre end to år. Det vil blive et problem for mange organisationer. Typisk i frontlinjen, hvor organisationers drift presses, viden går tabt og udgifterne til rekruttering øges.

For de unge tilfører noget nyt og andet. De er rundet af den tid, som organisationer i dag skal agere i. De er en generation af digitale multitaskers med en stærk moral og en lige så stærk trang til at arbejde for en meningsfuld sag og gøre en forskel. De er high-performers, sultne efter ansvar og udvikling og trænede i at præstere. Men de er også vant til at have flere muligheder og vælge den, som passer dem bedst.

Derfor skal de unges jobskifter formentlig betragtes som et vilkår. Et vilkår, som nok forstærkes af, at arbejdsmarkedet ændrer sig strukturelt. Men vi mener samtidig, at vi allerede i dag ser for mange ’unødige jobskifter’ blandt unge. Unødige, fordi de kunne være undgået, hvis fællesskabet og vi som organisationer var bedre i stand til at tage bestik af det, der driver unge på arbejdsmarkedet.

Vil du som leder undgå de unødige skift og sikre de kommende talenters tilknytning til jeres organisation? Så har vi et kernebudskab til dig: Hold på de unge talenter ved at sætte dem fri. I fællesskab.

Skab rammerne om et meningsfuldt arbejdsfællesskab, unge har lyst til at være en del af

Det er vores erfaring, at rigtigt mange unge søger meningsfulde fællesskaber, hvor de anerkendes, kan træde i karakter og sætte et aftryk. Et fællesskab, der skaber en stærk oplevelse af mening, mærkbare relationer og plads til et personligt handlerum. Og så kalder de unge også på klare forventninger, tydelig og løbende feedback og opbakning.

Vil du honorere det som leder, er det din opgave, at:

  • Være skarp på det formål, jeres arbejde har. Det handler ikke om at opsætte urealistiske mål, som I aldrig når. Men om at kommunikere tydeligt, hvorfor I gør, som I gør. Og om at gøre det synligt, når og hvordan I sætter et aftryk som team.
  • Have modet til at lade unge medarbejdere kaste sig ud på dybt vand. Og vær mærkbart omsorgsfuld, når du griber dem i de situationer, hvor de fejler. Du behøver ikke hylde fejlene. Men du skal fokusere på, hvad de unge lærer, når de uundgåeligt begår fejl. Og så hjælpe dem med at rette op.
  • Investere tid og penge i, at der kan opstå stærke relationer i dit team. Det behøver ikke handle om endnu flere faciliterede team-dage med post-its og flipovers. Måske vil det give bedre mening at investere i, at teamet går ud og oplever noget uformelt sammen – det kunne være en team-middag på en kedelig tirsdag.
  • Involvere det samlede team – erfarne og uerfarne – når et problem skal forstås og løses. Sæt hjørneflagene op. Slå tonen an. Tilbyd fleksibilitet i arbejdsformen. Slip tøjlerne lidt. Og lad teamet spille sammen. Lad teamet få idéer, give hinanden feedback, afstemme forventninger og sætte handling bag ordene.

Og hvordan adskiller det sig så fra den ledelse, som alle andre medarbejdere efterspørger? I virkeligheden ret lidt. Mening (gennem formål), kollegaer, mestring og medbestemmelse er nogle af de faktorer, som Videncenter for God Arbejdslyst ad flere omgange har identificeret som centrale for danskernes gode (arbejds)liv og -lyst.

I det lys peger de unges ønsker til deres arbejdsliv og arbejdsplads på nogle overordnede temaer, som i en vis udstrækning er tværgenerationelle. Forskellene ligger i prioriteringerne og de greb og værktøjer, som hver generation fortrækker.

Så måske rummer det et potentiale at bruge de unges ønsker som et afsæt for at skabe grundlaget for et meningsfuldt fællesskab, som dine medarbejdere – især de unge – har lyst til at være en del af nu og vende tilbage til i fremtiden.

Vil du vide mere

Ane Iversen

Partner

+45 61 26 52 54

    Andre læser …

    Load More Posts