Project Description

Hvor finder vi kompetencerne til virksomhedernes grønne omstilling?

Den grønne omstilling af danske virksomheder og institutioner kommer med nye og komplekse opgaver, som skal løses. Det kan være svært at finde den nye kollega med de rette kompetencer, og samtidig står dygtige ledige i kø for et job. Vi har hjulpet landets største kommune med at matche ledige med efterspørgslen på grøn arbejdskraft.

Fra alle leder og kanter bliver virksomheder og offentlige institutioner mødt med en forventning om at sætte skub i den grønne omstilling fra første til sidste led i værdikæden. Adgang til de rigtige medarbejdere er en afgørende faktor i at kunne imødekomme de krav og forventninger.

Mange arbejdspladsers forsøger forgæves at rekruttere den næste kollega, der kan være med til at klimasikre bygninger og veje, omstille virksomhedens produktion, så den bliver mere grøn, eller indsamle data til virksomhedens ESG-rapport. Samtidig står dygtige ledige i kø til et job i mange kommuner.

I Pluss ved vi, at medarbejderne i landets jobcentre hver dag gør en stor indsats for at hjælpe ledige i job. Men vi ved også, at det kræver tid at sætte sig ind i, hvad den grønne omstilling betyder for danske arbejdspladser og deres behov for kompetencer. En tid, som kan være svær at finde i en travl kalender.

Vi har derfor hjulpet beskæftigelses- og virksomhedskonsulenter i Københavns Kommune med at finde nye veje til at matche ledige med grønne jobs.

Vi har designet og gennemført en tredages masterclass for udvalgte beskæftigelses- og virksomhedskonsulenter i Københavns Kommune. Masterclassen skulle give konsulenterne inspiration til, hvordan forskellige ledighedsgrupper kan matches med forskellige grønne opgaver på tværs af brancher og sektorer. Masterclassen bød på tre dage med keynote speakers, faglige oplæg, casearbejde og besøg fra nogle af danske største virksomheder. Med derfra tog deltagerne ny viden og en fornyet motivation for at bidrage til at flere ledige matches med grønne opgaver i virksomheder.

Med to spor sikrede vi, at virksomheds- og beskæftigelseskonsulenterne i Københavns Kommune fik viden om og inspiration til at matche flere ledige med grønne opgaver i virksomheder, og at den viden og inspiration blev udbredt til og forankret i hele organisationen.

For at sikre, at viden og læring fra masterclassen får liv i en travl hverdag, har vi på baggrund af deltagernes ønsker og ideer udarbejdet en toolbox med redskaber så som samtaleværktøjer, Q&A for den grønne omstilling, inspirationskort og forslag til grønne kurser og opkvalificering. Den toolbox har vi sendt til alle +500 medarbejdere i Københavns Kommunes jobcenter.

Endelig har vi med et webinar for alle medarbejdere hjulpet med at sprede viden til hele organisationen. I webinaret vekslede vi mellem polls, vidensoplæg, film og interviews for at tegne et billede af efterspørgslen på grøn arbejdskraft og for at give inspiration til, hvordan København kan være med til at løse rekrutteringsbehovet. Webinaret er optaget og kan bruges, når nye kollegaer skal onboardes og give input til, hvordan man i København arbejder med at imødekomme behovene inden for den grønne omstilling.

I Københavns Kommune oplevede beskæftigelses- og virksomhedskonsulenterne at få konkret viden om og eksempler på, hvordan de kan spotte både virksomhedernes grønne opgaver og de lediges grønne kompetencer og motivation. Men i sidste ende kommer indsatsen både den enkelte ledige, kommunen, virksomheder og klimaet til gavn.

Vil du vide mere

Ane Iversen

Partner

+45 61 26 52 54

    Andre læser …

    Load More Posts