Project Description

Hvordan skaber I positiv forandring med erfaringer fra nedlukningen?

Hvilke erfaringer har I tilegnet jer fra coronanedlukningen, og hvordan får I brugt den viden til positiv forandring fremadrettet? Gennem to workshops kigger vi på hvilke nye arbejdsgange, der har fungeret, hvilke, der skal sorteres fra, og hvordan I får vendt den viden til handling.

Bente Strøier
Maj 2021

Under COVID-19 er der fundet nye måder at løse opgaverne på. Genåbningsfasen er en oplagt anledning til at stoppe op og blive klogere på, hvordan vi udnytter den forandringskraft, der er skabt, og samler op på ønsker og behov fremadrettet.

  • Hvordan bruger vi som ledelse det sidste års erfaringer til at styrke vores organisation?
  • Hvordan griber vi anledningen til at skabe mening, trivsel og effektivitet baseret på de erfaringer, vores medarbejdere har høstet under coronanedlukningen?
  • Er der noget, vi må give slip på for at komme videre?

Hvilke erfaringer har coronanedlukningen givet? Vidst du f.eks., at:

  • 49 pct. håber på øget fleksibilitet i dagligdagen (McKinsey, 2021​) og at
  • 44 pct. frygter tabet af det kollegiale fællesskab, hvis de skal arbejde remote (McKinsey, 2021​)

Gennem to fysiske workshops af tre timer med jeres ledergruppe, sætter vi ord på vores egne og jeres refleksioner og iagttagelser. Vi sørger også for, at I får samlet op med fokus på, hvordan I kan nyttiggøre jeres erfaringer. Gennem korte oplæg og kreative greb, som inspirerer og udfordrer, skaber vi rum for at tænke innovativt. Vi udfordrer jer også på at få prioriteret de vigtigste ledelsesmæssige handlinger.

Ring eller skriv og lad os vende mulighederne for jer.

Kontakt: Bente Strøier, bs@pluss.dk, 20706718

Programmet for de to workshops:

Vil du vide mere?

Flemming Ellingsen

Chefkonsulent

+45 6154 3553

    Andre læser …

    Load More Posts