Project Description

Covid-19 konsekvenser for SMV’er og jobs heri

Vi har sammen med Akademikerne gennemført tre surveys med SMV’er, hvor vi spørger, hvordan de oplever og forholder sig til Coronakrisen. Undersøgelserne er foretaget i maj, juni og august 2020 og zoomer blandt andet ind på konsekvenserne for job i de små og mellemstore virksomheder. Hent rapporterne nederst i artiklen.

Kathrine Hansen
August 2020

Coronasituationen er ganske særlig og uvant og efterlader helt naturligt konsekvenser for hele samfundet. Derfor har det været oplagt at kigge ind i, hvad effekterne er, og hvordan de opleves i samfundet. Særligt med henblik på arbejdsmarkedet, da der hurtigt blev varslet afskedigelser, lønkompensationspakker og andre politiske beslutninger med henblik på at understøtte arbejdsmarkedet, for at undgå en krisesituation som finanskrisen.

I samarbejde med Akademikerne har vi kigget ind i SMV-universet og kigget på, hvordan de oplever og forholder sig til den ekstraordinære situation, som Coronakrisen har skabt og stadig er.

De tre rapporter om ”Konsekvenserne af Covid-19 på små- og mellemstore virksomheder og jobs heri” er baseret på en national spørgeskemaundersøgelse, der er gentaget i maj, juni og august og på den baggrund udfærdiget i tre selvstændige rapporter.

Maj: Optimisme trods nedlukning – nye opgaver og forretningsmodeller

De adspurgte SMV’er var i maj måned øjeblikkeligt ramt af nedlukningen af hele Danmark både på omsætning og efterspørgsel. Men SMV’erne var i overvejende grad præget af en optimisme om fremtiden og forventede, at efterspørgslen ville være i fremgang eller ikke påvirket i et tre måneders perspektiv. Samtidig var forventningen også, at der ikke var behov for at afskedige medarbejdere ej heller de akademiske, men derimod ansætte eller i høj grad forblive samme størrelse målt på antal medarbejdere. Derudover viste det sig i maj, at Coronasituationen gjorde at 29 pct. af virksomhederne omlagde deres forretningsmodel, mens 39 pct. af virksomhederne fik nye arbejdsopgaver.

Juni: Optimismen indfriet og forventninger om fremgang i efterspørgsel

I juni spurgte vi igen virksomhederne og her var optimismen steget yderligere. Det var tydeligt, at positiviteten fra maj var indfriet og stadig stigende. Det var fint i tråd med den generelle optimisme i samfundet, hvor det lignede, at der var styr på Coronasituationen og alt gik i den rigtige retning med gradvise åbninger, færre restriktioner, krav og anbefalinger. Virksomhederne forventede i høj grad på både kort og lang sigt en fremgang i efterspørgsel og omsætning, og i lavere grad en tilbagegang.

Forsigtigheden i svarene forsvandt, da vi i langt mindre grad så virksomheder, der svarede ”kan ikke forudsige”. Virksomhederne var særligt positive ift. medarbejdere, og havde ikke afskediget medarbejdere i samme grad som i maj måned, og forventede heller ikke at afskedige medarbejdere på kort og lang sigt. Virksomhederne var derimod optimistiske og vurderede et behov for at ansætte eller i høj grad for at blive samme størrelse ift. medarbejdere og akademiske medarbejdere. Dette var i fin tråd med virksomhedernes tænkning om fremgang til efterspørgsel og omsætning, der enten vil kræve flere hænder eller det samme som tidligere.

Sammenlignet med maj måned, havde de adspurgte virksomheder i højere grad fået nye arbejdsopgaver, da 44 pct. af virksomhederne fik nye arbejdsopgaver, mens ændringen af forretningsmodellen var på samme niveau i juni som i maj.

Til juni rapporten blev aspektet om bæredygtighed og grøn omstilling også sat i spil for at få indsigt i, om udviklingen var sat på pause i virksomhederne, nu når situationen var ekstraordinær. Men virksomhederne fastholdt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, og for 10 pct. af virksomhederne satte Coronasituationen faktisk yderligere gang i processen, mens 7 pct. satte processen i bero.

August: Virksomhederne frygter ikke for fremtiden, men mærker usikkerhed om anden bølge

Undersøgelsen sluttede i august 2020, da meget indikerede, at Coronasituationen var under kontrol, og samfundet lige så stille var på vej tilbage til normen. Det generelle billede i august var, at virksomhederne forsat var positive og i høj grad ikke frygtede for fremtiden.

Optimismen om efterspørgsel og omsætning var steget sammenlignet med maj og juni, mikrovirksomhederne var de mindst positive af SMV’erne, men forsat i overvejende grad mere positive sammenlignet med maj og juni. Herudover fremlagde virksomhederne i høj grad forventninger om at ansætte medarbejdere og akademikere, og i meget lav grad forventninger om at afskedige medarbejdere ej heller på baggrund af at statens økonomiske hjælpepakker ville udløbe.

August rapporten kom dog i en tid, hvor man havde indsigt i, at der var en anden bølge på vej ude i verden, og den med stor sandsynlighed også kunne ramme Danmark. Derfor lagde virksomhederne også vægt på, at Coronasituationen i høj grad var en væsentlig usikkerhedsfaktor, der var svær at regne ind i optimismen.

Det blev også tydeligt i undersøgelsen, at særligt eksportvirksomheder var hårdt ramt af situationen, med udsigter til en tilbagegang og en usikkerhed i forhold til, hvornår eksportmarkedet rammer samme niveau som indgangen af 2020, eller om det nogensinde gør det igen. Dette indikerer i høj grad, at virksomhederne trods stor optimisme kan se den fare, som Coronasituationen vil udgøre fremadrettet, da situationen sagtens kan blusse op igen.

Vil du læse mere?

Overordnet kan rapporterne opsummeres til, at de danske SMV’er er optimistiske og positive trods en uvant krisesituation, som ingen har erfaring med at håndtere. Det indikerer, at den danske økonomi var i en stabil og god periode, hvilket drev en optimisme blandt SMV’erne og gjorde, at de forventede en fremtid med øget omsætning, efterspørgsel, medarbejdere og akademikere – dog uden at vide, hvornår situationen og faren er drevet over.

Se rapporten fra maj
Se rapporten fra juni
Se rapporten fra august

Lidt om forfatteren

Kathrine er i gang med at skrive sit speciale i Politik og Økonomi fra Aarhus Universitet. Hun har været i Pluss siden august 2020 – først som praktikant og nu som studentermedhjælper. I denne video fortæller Kathrine om udarbejdelsen af rapporterne, som hun har haft til ansvar at sætte op, udsende og sætte op mod større makroøkonomiske analyser for at validere undersøgelsen. Katrine er i dag ansat som data- og analysemedarbejder i Styrelsen for It og Læring (november 2021).

Vil du vide mere

Nikolai Weissert

Partner

+45 22 86 33 89

    Andre læser …

    Load More Posts